chivvied روسیه بیانیه آمریکا انتخابات

chivvied: روسیه بیانیه آمریکا انتخابات انتخابات ریاست جمهوری بین الملل شاهدان مداخله ادعایی

گت بلاگز اخبار اجتماعی تبلت‌های خبرساز را بعد دهید

عبدالله ناصری در رابطه با هزینه یک میلیاردی شهرداری جهت خرید تبلت و عوض کردن ماشین‌های شورای پنجم گفت: اعضای شورای شهر در حال حاضر هیچ ماشینی تحویل نگرفتند فقط

تبلت‌های خبرساز را بعد دهید

تبلت های خبرساز را بعد دهید

عبارات مهم : ماشین

عبدالله ناصری در رابطه با هزینه یک میلیاردی شهرداری جهت خرید تبلت و عوض کردن ماشین های شورای پنجم گفت: اعضای شورای شهر در حال حاضر هیچ ماشینی تحویل نگرفتند فقط تبلت ها را در اختیار دارند. بهتر است اعضای شورای شهر با این نظام روتین مقابله کنند تا اعتماد هر چه زیاد مردم را جلب کنند. تبلت ها را بعد دهند و از ماشین های شورای قدیم استفاده کنند

به گزارش ایسنا، ناصری، عضو شورای مشورتی اصلاح طلبان در گفت وگو با عصر کشور عزیزمان ایران ادامه داد: چنین روال کاری در سه قوه، دستگاه های انتظامی، اداری و همچنین شهرداری وجود دارد. این پدیده اگر چه به قطع و یقین پدیده روتین و معمولی است ولی در اختیار و گزینش خود افراد است که از این وسایل دولتی استفاده کنند یا وسایل شخصی و سابق خودشان.

تبلت‌های خبرساز را بعد دهید

وی ادامه داد: نقد اجتماعی به این هزینه ای که صرف خرید تبلت ها و وسایل نقلیه شد اگر چه وارد هست، ولی این مقوله به هیچ وجه شباهتی با املاک یا حقوق نجومی یا مباحث دیگری از این قبیل که باعث بحران سازی در جامعه ای که از نظر اقتصادی و شغلی با پرسشها زیادی روبه رو هست، ندارد و ماهیتا از آن مباحث متفاوت است.

این فعال سیاسی اصلاح طلب افزود: هر کدام از اعضای شورای شهری که گزینش شدند و در یک روز رسمی کار خود را شروع کردند تا به مدت ۴ سال نماینده و منتخب مردم در شورای شهر فعالیت کنند. این اعضا حقوقی دارند و رفت و آمد با وسیله نقلیه شهرداری جزو حقوق آنهاست ولی حق گزینش استفاده از این وسایل هم با خود آنهاست.

عبدالله ناصری در رابطه با هزینه یک میلیاردی شهرداری جهت خرید تبلت و عوض کردن ماشین‌های شورای پنجم گفت: اعضای شورای شهر در حال حاضر هیچ ماشینی تحویل نگرفتند فقط

وی اضافه کرد: ولی اینکه دستگاه مربوطه و ماشین ها را هر دو سال یا ۵ سال یکبار تعویض کنند؛ اعتقاد دارم این تغییرات باید با حداقل هزینه های عمومی مدیریت شود بنابراین ماشین هایی که در سطح شهر و نه در خارج از شهر تردد می کنند استهلاکی ندارد که نیاز به عوض کردن داشته باشند و هزینه ای اضافی پرداخت شود.

ناصری توصیه کرد: بهتر است رسانه ها در مورد این عنوان موج آفرینی و هیجان زدگی ایجاد نکنند تا این پیشامد در اذهان عمومی تداعی بعضی از کارها غلطی که در گذشته چه با وجهه قانونی چه غیرقانونی و غیر اخلاقی مثل فیش های نجومی و املاک نجومی مقایسه نشود چون اعضای شورای شهر طبیعتا از یک سری مزایا برخوردار هستند.

او اشاره کرد: در مورد تبلت ها پدیده سمبلیکی که این روزها همه در اختیار دارند و اتفاقا چون گنیجینه شخصی محسوب می شود بهتر است افراد از تبلت های شخصی خودشان استفاده کنند تا در سابقه تاریخی و مدیریتی خودشان ثبت و ماندگار شود و آنها را جزو اموال خریداری شده است شهرداری و دولت به بیت المال شهرداری برگردانند و خودشان را مبرا و شایستگی اخلاقی خودشان را نشان دهند.

تبلت‌های خبرساز را بعد دهید

ناصری اطلاع داد: تا جایی که خبر دارم اعضای شورای شهر در حال حاضر هیچ ماشینی تحویل نگرفتند. فقط تبلت ها را در اختیار دارند که این هم جزو روال روتین شهرداری صورت گرفته ولی بهتر است اعضای شورای شهر با این نظام روتین مقابله کنند تا اعتماد هر چه زیاد مردم را جلب کنند. تبلت ها را بعد دهند و از ماشین های شورای قدیم استفاده کنند. طبق اطلاعی که در مورد تبلت ها گرفتم قرار است اعضای شورای شهر تبلت ها را بعد دهند.

وی در آخر مطرح کرد: من اگر جای مدیر اعضای هیئت رئیسه باشم مساله مربوط به خرید ماشین ها را مطرح و رضایت ۲۱ نفر نماینده را جلب می کنم که هزینه انجام شده است به بیت المال شهرداری برگردد و از همین ماشین های سابق استفاده شود.

عبدالله ناصری در رابطه با هزینه یک میلیاردی شهرداری جهت خرید تبلت و عوض کردن ماشین‌های شورای پنجم گفت: اعضای شورای شهر در حال حاضر هیچ ماشینی تحویل نگرفتند فقط

واژه های کلیدی: ماشین | استفاده | شهرداری | شورای شهر | وسایل شخصی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog