chivvied روسیه بیانیه آمریکا انتخابات

chivvied: روسیه بیانیه آمریکا انتخابات انتخابات ریاست جمهوری بین الملل شاهدان مداخله ادعایی

گت بلاگز اخبار اجتماعی بیش از نصف زمین‌های شهر، متعلق به آستان‌قدس هست/ نه می‌فروشد ،نه واگذار می‌کند , شهردار مشهد

شهرداران مشهد در سال هاي گذشته هر کدام نوعي تعامل و سازش را با آستان قدس رضوي داشته اند و روابط یکسان ارزش اين طور پيش رفته و متناسب با همين مناسبات شهر مشهد

بیش از نصف زمین‌های شهر، متعلق به آستان‌قدس هست/ نه می‌فروشد ،نه واگذار می‌کند , شهردار مشهد

شهردار مشهد: بیش از نصف زمین های شهر، متعلق به آستان قدس هست؛ نه می فروشد ،نه واگذار می کند

عبارات مهم : شهردار

روزنامه شرق با قاسم تقی زاده خامسی شهردار مشهد مصاحبه کرده است.

بیش از نصف زمین‌های شهر، متعلق به آستان‌قدس هست/ نه می‌فروشد ،نه واگذار می‌کند , شهردار مشهد

بخشی از این مصاحبه را می خوانید:

شهرداران مشهد در سال هاي گذشته هر کدام نوعي تعامل و سازش را با آستان قدس رضوي داشته اند و روابط یکسان ارزش اين طور پيش رفته و متناسب با همين مناسبات شهر مشهد تغييراتي را داشته هست. تعامل شما با آستان از چه نوع است؟

شهرداران مشهد در سال هاي گذشته هر کدام نوعي تعامل و سازش را با آستان قدس رضوي داشته اند و روابط یکسان ارزش اين طور پيش رفته و متناسب با همين مناسبات شهر مشهد

بيش از نيمي از اراضي در مشهد متعلق به آستان قدس رضوي است و آستان هم هيچ وقت هيچ زميني را به کسي نمي فروشد يا واگذار نمي کند مگر در مواردي که اجاره هاي بلندمدت مي دهد. بنابراين هر مدير و شهرداري، به خصوص مديراني که بومي مشهد هستند و فضا را مي شناسند، بايد آستان را به عنوان مجموعه اي که ظرفيتي بزرگ در شهر دارد، بشناسند و قبول کنند. اين مسئله هم هيچ ارتباطي با سياست ندارد. درست مثل اينکه مجموعه اي ثروتمند و داراي ظرفيت در هر شهر ديگري به شهرداري مراجعه مي کند و مي گويد ما قصد همکاري و سرمايه گذاري داريم.

يعني شما به آستان قدس مانند يک سرمايه گذار نگاه مي کنيد، نه آستان قدس؟

بله. استقبال كرده و فرش قرمز هم پهن مي کنيم. من قطعا با اين چشم به آستان نگاه ندارم و تأکيدم اين است که چنين ظرفيتي وجود دارد و مي تواند در جهت بهترشدن زندگي مردم استفاده شود و بنابراین با آن تعامل و گفت وگو مي کنم.

يعني با آن ديدگاه که چنين توجه و همکاري ای مي تواند غلبه آستان بر شهر مشهد را بيشتر کند، نگاه نمي کنيد؟ يعني تا وقتي سود مي رسانند همکاري مي کنيد؟

بیش از نصف زمین‌های شهر، متعلق به آستان‌قدس هست/ نه می‌فروشد ،نه واگذار می‌کند , شهردار مشهد

حداقل در دوره من سلطه اي وجود ندارد.

ولي در عمل اين شرايط وجود دارد و ادامه مي يابد!

به نظر من اين طور نيست. من هفت سال اينجا معاون استاندار بودم و اينجا زندگي کردم و تمام تهديدها و وقت هاي شهر را مي شناسم و مي توانم تصميمي را بگيرم که براي شهر ظرفيت جديد ايجاد مي کند. در اين مدت کوتاه هم انصافا تعامل خوبي با آستان داشته ايم و هر ١٠ روز يک بار راجع به پرسشها یکسان صحبت مي کنيم.

شهرداران مشهد در سال هاي گذشته هر کدام نوعي تعامل و سازش را با آستان قدس رضوي داشته اند و روابط یکسان ارزش اين طور پيش رفته و متناسب با همين مناسبات شهر مشهد

جلسات دائمي راجع به همه پرسشها اقتصادي و سياسي و اجتماعي؟ گويا اقداماتي در زمينه آسيب هاي اجتماعي هم دارند.

مسائل اقتصادي؛ چون غير پرسشها اقتصادي موضوعي نداريم. راجع به کارها اجتماعي هم مثل همه گروه هاي مردمي و مستقل اقداماتي دارند و ما هم در همه آن مباحث به آنها کمک مي کنيم.

بیش از نصف زمین‌های شهر، متعلق به آستان‌قدس هست/ نه می‌فروشد ،نه واگذار می‌کند , شهردار مشهد

حرفتان براي من ملموس نيست، اينکه با آستان صد درصد مانند ارگاني مستقل واکنش‌ها کنيد و به شرايط و دامنه اشرافش توجهي نداشته باشيد؟

براي ما فرقي ندارد. افراد و گروه هاي زيادي هستند که در زمينه آسيب هاي اجتماعي به ما مراجعه مي کنند که به عنوان نمونه منزل بسازند، ما به همه آنها و آستان کمک مي کنيم.

يعني هيچ شرايط ويژه يا تخفيف يا سفارشي ندارند؟

تخفيفي وجود ندارد، ولی شرايط براي گروه هاي غير از آستان سخت تر هست، چراکه آستان امکانات و پول بيشتري دارد و با ما کنار هم مي آيد، ولي گروه های مردمي و نهادها پرسشها بيشتري دارند و ما تخفيف هاي بيشتري مي دهيم. اينکه آستان بيمارستان يا مراکز اقامتي براي اقشار کم درآمد مي سازد قابل استقبال نيست؟ اتفاقا بايد بگويم که آستان قدس از معدود مراکزي است که کارش را قانوني انجام مي دهد.

بعد مي توانيم بگویيم جاي سرمايه گذاراني را که بايد در مشهد باشند و نيستند، پر کرده است؟

بله. قبلا همين طور بوده و حالا هم همين طور است و کارها قبلي ادامه دارد. به نظر تعاملات خوبي در جريان است.

واژه های کلیدی: شهردار | شهرداري | سرمايه گذاري | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog