chivvied روسیه بیانیه آمریکا انتخابات

chivvied: روسیه بیانیه آمریکا انتخابات انتخابات ریاست جمهوری بین الملل شاهدان مداخله ادعایی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی رشد شمار چاه‌های نیمه کاره نفت و گاز در آمریکا

شرکت‌های اکتشاف و تولید نفت و گاز آمریکا چاه‌های تازه را سریع‌تر از آنچه بتوانند مورد بهره برداری قرار گیرند، حفر کرده و انبوه رو به رشدی از چاه‌های نفت و گازی

رشد شمار چاه‌های نیمه کاره نفت و گاز در آمریکا

رشد شمار چاه های نیمه کاره نفت و گاز در آمریکا

عبارات مهم : آمریکا

شرکت های اکتشاف و تولید نفت و گاز آمریکا چاه های تازه را سریع تر از آنچه بتوانند مورد بهره برداری قرار گیرند، حفر کرده و انبوه رو به رشدی از چاه های نفت و گازی را ایجاد کرده اند که حفاری شده است ولی نیمه کاره مانده اند.

به گزارش ایسنا، طبق برآوردهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، شمار چاه های نفت و گاز در هفت حوزه بزرگ شیل که حفاری شده است ولی کار ساخت آنها کامل نشده هست، تا ژوئن به بیش از ۶ هزار حلقه رسید.

رشد شمار چاه‌های نیمه کاره نفت و گاز در آمریکا

شمار برآورد شده است چاه های نیمه کاره در سراسر هفت حوزه شیل از دسامبر سال ۲۰۱۶ بیش از هزار حلقه زیاد کردن یافته است.

این مسئله در حوزه پرمین تگزاس و نیومکزیکو که در آن شمار چاه های نیمه کاره بیش از ۸۰۰ حلقه از دسامبر و بیش از هزار حلقه از ژوئن سال ۲۰۱۶ زیاد کردن یافته، متمرکز شده است است.

شرکت‌های اکتشاف و تولید نفت و گاز آمریکا چاه‌های تازه را سریع‌تر از آنچه بتوانند مورد بهره برداری قرار گیرند، حفر کرده و انبوه رو به رشدی از چاه‌های نفت و گازی

شمار برآورد شده است چاه های حفاری شده است ولی نیمه کاره در سایر حوزه های شیل طی یک سال گذشته تا حدود زیادی ثابت بوده است.

در حال حاضر ۲۲۵۰ چاه نیمه کاره در پرمین وجود دارد که در مقایسه با ۱۲۰۰ حلقه برآورد شده است در سال گذشته و در مقایسه با ۳۸۰۰ حلقه در سایر حوزه های شیل زیاد کردن یافته است.

از آنجا که پرمین بیش از ۴۰ درصد دکل های حفاری اضافی به کار گرفته شده است در آمریکا طی یک سال گذشته را به خود تخصیص داده شده است داده، تمرکز چاه های نیمه کاره در این منطقه تعجب برانگیز نیست.

رشد شمار چاه‌های نیمه کاره نفت و گاز در آمریکا

اما شمار رو به رشد چاه های نیمه کاره، عدم توازن آشکار را نشان می دهد و در مجموع ناپایدار هست. بنابراین یا باید شمار چاه های حفاری شده است تازه کم کردن پیدا کند یا قیمت چاه های کامل زیاد کردن پیدا کند.

طولانی شدن ساخت چاه ها منعکس کننده کمبود نیروی جهت بهره برداری از چاه ها بوده و ممکن است در چند مورد ممکن است به علت تصمیمات استراتژیک جهت به تاخیر انداختن راه اندازی چاه های تازه در انتظار جهت قیمت های بالاتر باشد.

شرکت‌های اکتشاف و تولید نفت و گاز آمریکا چاه‌های تازه را سریع‌تر از آنچه بتوانند مورد بهره برداری قرار گیرند، حفر کرده و انبوه رو به رشدی از چاه‌های نفت و گازی

با این همه حفاری با استفاده از پول شرکت گران است و چاه ها تا زمانی که تولیدشان شروع نشود، سودی ندارند بنابراین در زیاد موارد انگیزه ای جهت شروع سریع تولید آنها وجود دارد.

با این همه شواهدی وجود دارد که شمار دکل های حفاری جهت نفت در تصویر العمل به اُفت قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت از فوریه ممکن است تثبیت شده است باشد.

رشد شمار چاه‌های نیمه کاره نفت و گاز در آمریکا

اما شمار چاه هایی که تاکنون حفاری شده است اند، نشان می دهد رشد تولید در ادامه سال ۲۰۱۷ و در سال ۲۰۱۸ ادامه خواهد داشت و مانع رشد قیمت های نفت می شود و ذخایر مربوط به چاه های نیمه کاره، در صورت کم کردن زیاد قیمت های نفت وست تگزاس اینترمدیت، به بی ثباتی آنها می افزاید و شرکت های اکتشاف و تولید را وادار می کند برنامه های حفاری را محدود کند.

واژه های کلیدی: آمریکا | مقایسه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog